Predajca

Názov:AUTOCONT s.r.o.
IČO:36396222
DIČ:2020105428
IČ DPH:SK2020105428
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Bratislavská 29
Telefón:+421415114321
E-mail:tomas.kantorik@autocont.sk
Kontakt:Tomáš Kantorík
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 130357/B